Privacy

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik de Bobo website bezoek?

Wij vinden het belangrijk om erg voorzichtig om te gaan met uw persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwt. Gegevensbescherming is voor Bobo heel belangrijk.

Bij alle procedures (registratie, opslag en gebruik) nemen wij de actuele wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften strik in acht. U kunt de Bobo website op elk ogenblik bezoeken zonder je persoonlijke gegevens te moeten meedelen.

Om de kwaliteit van de website te kunnen verbeteren, slaan wij echter de gegevens over de toegang tot de verschillende pagina\'s op. Hier wordt nooit naar een specifieke persoon verwezen. Dat betekent dat de gegevens anoniem zijn en niet in verband kunnen worden gebracht met uw identiteit.

Uw persoonlijke gegevens worden binnen het wettelijk toegestane kader door ons in sommige gevallen opgeslagen:

voor de uitvoering van uw bestellingen;

voor de behartiging van eigen gerechtvaardigde commerciële belangen binnen het kader van een individuele klantenservice, mits u akkoord gaat;

voor het abonneren/uitschrijven van de nieuwsbrief;

voor het contact met ons;

voor uw deelname aan wedstrijden;

met het oog op de systeemveiligheid.

De volgende gegevens kunnen worden opgeslagen:

domeinnaam en IP-adres van de aanvragende computer;

gegevens van vaste klanten (naam, voornaam, rekening- en leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, klantnummer, betalings-en besturingsgegevens);

namen, datum en tijdstip van de opgeroepen bestanden;

overgedragen hoeveelheid gegevens binnen het kader van de verbinding;

naam van uw internetprovider;

website van waaruit de verbinding tot stand komt.

Om een optimale service voor onze klanten te garanderen, geven wij de gegevens door aan andere ondernemingen voor zover dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor onze communicatie. Deze gegevens worden uitsluitend doorgegeven om het contract volgens de voorschriften te kunnen uitvoeren.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden

Met het oog op een individuele klantenservice gebruiken wij uw adresgegevens enkel voor eigen reclamedoeleinden. Deze gegevens worden dus niet doorgegeven voor externe marketingdoeleinden.

Opmerking: u kunt op elk ogenblik bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor onze eigen reclamedoeleinden.

door een mail te sturen naar info@bobotremelo.be;

door mededeling per post naar: Bobo bvba - Schrieksebaan 63 - B - 3120 Tremelo

Informatie over ingezette internettechnologieën

 

Wat zijn cookies?

Met het oog op een continue verbetering van onze website, zodat u een optimale, aantrekkelijke en persoonlijke shopbeleving ervaart, gebruiken wij gedeeltelijk zogeheten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver worden aangemaakt en via de gebruikte webbrowser tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer worden opgeslagen.

Wij gebruiken zowel sessiecookies (tijdelijke cookies), die alleen gedurende één online-bezoek worden ingezet, als persistente (permanente) cookies. Persistente cookies worden vooral gebruikt zodat u als klant permanent kunt beschikken over telkens terugkerende instellingen op onze website, zoals individueel op u afgestemde informatie om het comfort en de individualisering op onze website te vergroten. Dankzij de persistente cookies kunnen wij u persoonlijk op onze website begroeten en u offertes doen die zijn afgestemd op uw koopgedrag tot nu toe.

Bij gebruik van persistente cookies gaat het er alleen om onze aanbiedingen optimaal af te stemmen op de wensen van onze klanten.

Bobo gebruikt cookies van externe tracking-aanbieders, waarbij een duidelijk visitor-ID alsook een tijdstempel met het begin en het einde van de actuele sessie als bestanden worden opgeslagen. Via deze opgeslagen visitor-ID kan het gedrag van de gebruiker worden geregistreerd.

Onze huidige track-partner is: Google Analytics

U kunt uw browser zodanig instellen dat hij u vooraf informeert als cookies worden geplaatst. U kunt cookies ook weigeren. Het weigeren van cookies leidt meestal tot een beperking van de functionaliteit. Wij adviseren u daarom de ontvangst van cookies op uw computer toe te staan als u onze website bezoekt.

Let er wel op dat de inhoud van uw winkelwagen in een cookie wordt opgeslagen. Shoppen zonder cookies is immers uit technische overwegingen niet mogelijk!

Retargeting cookies

 

Wanneer je www.bobotremelo.be bezoekt, zullen er advertising cookies geplaatst worden op uw computer, zodat we goed kunnen begrijpen wat uw interesses zijn.

Onze display advertising partner, Adroll, helpt ons met het publiceren van retargeting advertising op andere sites, gebaseerd op uw vorig bezoek met www.bobotremelo.be. 

Met de technieken dat onze partner gebruikt worden er geen persoonlijke details of persoonlijke informatie opgeslagen zoals uw naam, email adres, leveradres, telefoonnummer. 

Je kan u hier heel eenvoudig uitschrijven op deze cookies door middel van Adroll aan te duiden en u hierop uit te schrijven.

 Privacy policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: bobo

Website: https://www.bobotremelo.be

Inschrijfnummer KvK: 59433

BTW-nummer: 422179929

 

2. E-mailadres

 a. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

 

3. Postadres

 Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

 

4. Telefoonnummer

 Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten. Bij ieder gesprek wordt u gewezen op de mogelijkheid zich hier tegen te verzetten en zich te laten registreren in het bel-me-niet-register.

 

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

 

   a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

   b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

   c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

 

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

  

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties


7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

 

 

8. Veiligheid opslag van gegevens

 Veiligheidscriteria

 a. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

 

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

 

 a. Op het volgende e-mailadres: info@bobo.be

 

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.